27.12.2021

לכבוד:
תושבי המועצה 
ומוסדות המחזיקים פינת חי 

הנדון: התפרצות שפעת העופות בצפון הארץ

לאור התפרצות שפעת העופות בצפון הארץ, ובשל העובדה שזהו וירוס  שיכול לגרום לתחלואה בקרב בני אדם – ולא רק עופות, הריני לפרסם דגשים למניעת התפשטות המחלה:

• יש להחזיק את העופות בכלובים מקורים ומרושתים, באופן שלא יוכלו לבוא במגע עם עופות בר או בעלי חיים אחרים.
• אין לאפשר לעופות להסתובב בשטח פתוח.
• יש לצמצם את הכניסה לכלובים למינימום הנדרש לצורך טיפול נאות בעופות. 
• אין להיכנס לכלובים עם נעליים בהן הולכים מחוץ לכלוב.
• יש להימנע לחלוטין מכניסה למשקים ופינות חי שאינם בבעלותך.
• במידה ומופיעה תחלואה או תמותה בעופות שברשותכם יש להודיע על כך באופן מיידי לרופא הווטרינר המטפל, למוקד העירוני או לווטרינר הרשותי.
• עופות לבדיקה יש להעביר למכון הווטרינרי לשירותים הווטרינרים בבית דגן - 03-9681630  
• יש להימנע לחלוטין ממגע עם עופות בר.
• במידה ונתקלת בעופות בר הנראים חולים, ניתן לדווח למוקד רשות הטבע והגנים בטלפון  3639* או לעדכן את הרופא הרשותי. 
• טלפונים חשובים במשרד החקלאות ובשירותים הווטרינרים:
מרחב צפון מערך בריאות העוף - 04-6303465 
מרחב דרום מערך בריאות העוף - 9688916- 03
מוקד משרד החקלאות - 6016*


בברכה,
ד"ר כרמי הרשקוביץ
מנהל השרות הווטרינרי