כחלק ממדיניות המועצה בהנגשת המידע, שקיפות ושיתוף הציבור, המועצה מפעילה קבוצות וואטסאפ יישוביות, בהן נשלחים עדכונים שוטפים בשגרה ובחירום. 
על מנת שלא להפריע לתושבים, הקבוצות הינם להעברת מידע בלבד ע"י מנהלי הקבוצה. 

על מנת להצטרף לקבוצה של ישובכם, אנא מלאו פרטים ואנחנו נשלח לכם קישור הצטרפות בSMS. 


למען הסר ספק יובהר כי הקבוצה אינה מהווה מאגר מידע וכי ההצטרפות לקבוצה מהווה הסכמה לכך שמספר הטלפון שלי ופרופיל ה - WhatsApp שלי יהיו גלויים לכלל משתתפי הקבוצה ואין לי כל טענה כנגד המועצה בנוגע לכך. כמו כן, יובהר כי כל תושב יכול לעזוב את הקבוצה לפי בחירתו.