1. החלטה מיום 5/5/2020, הארכת הסכם לשירותי התקנה, הפעלה ותחזוקה של מוקד התראות.
לעיון בהחלטה ניתן לפנות לענת אוזן בטלפון 08-9274055 או במייל anat@gezer-region.muni.il
הפרוטוקול יועבר מיידית עם הבקשה.
 

2. החלטה מיום 5/5/2020, הארכת הסכם לשירותי אבטחה וסיור במוסדות חינוך, אבטחת טיולים, אבטחה היקפית,
שירותי סיור עירוניים, אבטחת מוסדות ציבור, אבטחת ישובים ושירותי מוקד.
לעיון בהחלטה ניתן לפנות לענת אוזן בטלפון 08-9274055 או במייל anat@gezer-region.muni.il
הפרוטוקול יועבר מיידית עם הבקשה.
 

3. החלטה מיום 5/5/2020, הארכת הסכם לשירותי הסעות לתלמידים ועובדי הוראה.
לעיון בהחלטה ניתן לפנות לענת אוזן בטלפון 08-9274055 או במייל anat@gezer-region.muni.il
הפרוטוקול יועבר מיידית עם הבקשה.


4. החלטה מיום 7/5/2020, הארכת הסכם לשירותי קבורה מלאים בתחום שיפוט המועצה.
לעיון בהחלטה ניתן לפנות לענת אוזן בטלפון 08-9274055 או במייל anat@gezer-region.muni.il
הפרוטוקול יועבר מיידית עם הבקשה.
 

5. החלטה מיום 7/5/2020, הארכת הסכם לעריכת ביקורת בוועדים המקומיים בתחום שיפוט המועצה
לעיון בהחלטה ניתן לפנות לענת אוזן בטלפון 08-9274055 או במייל anat@gezer-region.muni.il
הפרוטוקול יועבר מיידית עם הבקשה.

6. החלטה מיום 13.5.2020, הארכת הסכם לשירותי אספקת ריהוט וציוד.
לעיון בהחלטה ניתן לפנות לענת אוזן בטלפון 08-9274055 או במייל anat@gezer-region.muni.il
הפרוטוקול יועבר מיידית עם הבקשה.


7. החלטה מיום 13.5.20, הארכת הסכם לביצוע עבודות אספקה, התקנה, שיפוץ ואחזקה של מתקני משחק, מתקני ספורט, ריהוט רחוב וסככות.
לעיון בהחלטה ניתן לפנות לענת אוזן בטלפון 08-9274055 או במייל anat@gezer-region.muni.il
הפרוטוקול יועבר מיידית עם הבקשה.
 

8. החלטה מיום 17.5.2020, הארכת הסכם לביצוע עבודות קליטה וטיפול בפסולת גזם באתר סילוק מורשה
לעיון בהחלטה ניתן לפנות לענת אוזן בטלפון 08-9274055 או במייל anat@gezer-region.muni.il
הפרוטוקול יועבר מיידית עם הבקשה.

9. החלטה מיום 17/09/20, הארכת הסכם לשירותי הדברת מזיקים, עשביה ולכידת זוחלים.
לעיון בהחלטה ניתן לפנות לענת אוזן בטלפון 08-9274055    או במייל anat@gezer-region.muni.il
הפרוטוקול יועבר מיידית עם הבקשה.

10. החלטה מיום 21/9/20הארכת הסכם לשירותי התקנה, הפעלה ותחזוקה של מוקד התראות. לעיון בהחלטה ניתן לפנות לענת אוזן
בטלפון 08-9274055    או במייל anat@gezer-region.muni.il
הפרוטוקול יועבר מיידית עם הבקשה.

11. החלטה מיום 27/10/20הארכת הסכם לשירותי ראיית חשבון הנהלת חשבונות וחשבות שכר
לעיון בהחלטה ניתן לפנות לענת אוזן בטלפון 08-9274055    או במייל anat@gezer-region.muni.il
הפרוטוקול יועבר מיידית עם הבקשה.

12. החלטה מיום 27/10/20הארכת הסכם לשירותי יעוץ משפטי חיצוני קבוע למועצה
לעיון בהחלטה ניתן לפנות לענת אוזן בטלפון 08-9274055    או במייל anat@gezer-region.muni.il
הפרוטוקול יועבר מיידית עם הבקשה.

13. החלטה מיום 24/3/21, הארכת הסכם לשירותי ניקיון למוסדות חינוך וציבור במועצה אזורית גזר
לעיון בהחלטה ניתן לפנות לענת אוזן בטלפון 08-9274055  או במייל anat@gezer-region.muni.il 
הפרוטוקול יועבר מיידית עם הבקשה.