אנחנו שמחות ונרגשות לפתוח את תהליך הרישום לקראת שנת הלימודים תשפ“ד. שנות הגן הן שנים חשובות מאוד ובעלות משמעות אדירה בעיצוב דמותם של הילדים, יכולותיהם והישגים העתידיים . שנים אלו מהוות צעד ראשון במסע חינוכי המבוסס על נשות ואנשי חינוך מקצועיים, העובדים מתוך אמונה מלאה בילדים ובדרך, משקיעים את כל מרצם בפיתוח ובהתפתחות למען הילדים ולמען כולנו ומצפים לילדיכם בזרועות פתוחות, באהבה, במסירות ובמקצועיות. ילדיכם, אשר יעשו את צעדיהם הראשונים בגנים בתחילת תשפ“ד, יפגשו שם פדגוגיה ששזורים בה אלמנטים מקומיים וקהילתיים של מועצה אזורית גזר לצד אלמנטים כלל ממלכתיים של מדינת ישראל. התפיסה החינוכית שלנו נשענת על שלושה מעגלי חיים ובהלימה שלושה עקרונות מנחים המהווים בסיס לכל פעילותו ועשייתו של האגף שלושת מעגלי החיים שלנו:
• חיים גמישים וורסטליים     
• חיים מלאים, רב מימדיים ורב תחומיים     
• חיים קהילתיים ושיתופיים     
שלושת עקרונות פעולה שיאפשרו לנו לממש את התפיסה החינוכית שלנו, ליצור ולייצר מגוון רחב של מתודות לימודיות, תכניות חינוכיות, ופעילויות ערכיות:
• חשיבה על הרחבה מתמדת של מגוון המענים החינוכיים בכל מסגרת חינוכית     
• פיתוח של רצף חינוכי הוליסטי לאורך היממה ובמהלך השנים המייצר רצפים בין החינוך הפורמלי לחינוך החברתי-קהילתי 
• הטמעה של תרבות יצירה חינוכית משותפת של צוותי החינוך, התלמידים, ההורים והקהילה כולה.     
המעטפת של אגף החינוך כוללת שלושה אשכולות העובדים בסנכרון ובשיתוף פעולה הדוק ויומיומי. אנחנו מלווים, תומכים ומפתחים את הצוותים החינוכיים בכל ההיבטים - 
• האשכול המערכתי הכולל את גני הילדים, בתי הספר ומחלקת מדע וחדשנות     
• אשכול הפרט הכולל את השירות הפסיכולוגי החינוכי, מחלקת הפרט והחינוך המיוחד ומשכל     
• אשכול החינוך החברתי-קהילתי הכולל את יחידת הנוער, החינוך החברתי והביטחון הקהילתי     

הצוות המסור של מחלקת הגנים השקיע מאמצים רבים על מנת לאפשר לכם רישום קל, נגיש וזמין. 

אנא קראו בתשומת לב את חוברת הרישום והקפידו להירשם בהתאם ללוחות הזמנים העומדים לכך. 

ההיערכות המוקדמת של כולנו חשובה. 

אנחנו עומדות לרשותכם ונשמח לסייע בכל פנייה,

שלי קרן, מנהלת אגף חינוך
רחלי בן נעים - אנוך, מנהלת מחלקת הגנים
וצוות הגנים של המועצה