בית ספר "מעיין", הוא בית ספר ייחודי על-אזורי, החל משנת תשפ"א הוא שייך למערך החינוך הממלכתי של מועצה אזורית גזר.

בית הספר הוא בית ספר ולדורף, הפועל לאור תפיסת ההתפתחות האנתרופוסופית של ד"ר רודולף שטיינר. הפדגוגיה, הקשרים הקהילתיים והמבנה הארגוני של בית הספר הינם פרי הגשמה של תפיסה זו, החותרת לשים את רוחו החופשית של האדם במרכז החשיבה, העשייה ותשומת הלב.

הורים לילדים העולים לכיתה א' בשנת הלימודים תשפ"ג, המעוניינים לשמוע על חינוך ולדורף מוזמנים להצטרף אלינו לימי חשיפה ובהם סדרת הרצאות על מנת להתוודע לדרך החינוכית הייחודית של בית הספר.

בית הספר הוא ייחודי ואינו מתאים לכל משפחה. חשוב להכיר את הדרך החינוכית על מנת לבחור בה וללכת בדרכה בשיתוף פעולה עם הצוות החינוכי.

שימו לב - השתתפות בהרצאות הינה חלק מחייב ובלתי נפרד מתהליך הרישום. מספר המקומות לילדי כיתה א' בבית הספר מוגבל. במידה ויהיה עודף רישום, תיערך הגרלה. הסעות לבית הספר הן באחריות ההורים.


הרצאה ראשונה - היכרות עם חינוך ולדורף

העמקת ההבנה בהתפתחות הילד בראי ולדורף בבית הספר היסודי, מקומו של בית הספר בתהליך זה והאופן בו הוא מלווה את הילדים לאורך הדרך.
הכרות עם הייחודיות של בית הספר ודרכי העבודה. סדר יום, מקצועות הלימוד, אמנת הורים וכללי בית הספר. 

מרצה: תמר לאור, מנהלת בית הספר ומחנכת וותיקה בחינוך ולדורף, בהשתתפות צוות בית הספר.
מועד הרצאה : יום שני 22/11/2021 בשעה 20:00 באולם הפיס בבית חשמונאי.


הרצאה שנייה - בשלות לכיתה א' ומעבר לבית הספר

במה שונה כיתה א' בחינוך ולדורף, מה משמעות גיל העלייה לבית הספר ויצירת מעברים מיטביים בבית ובבית ספר.
האם ואיך רצוי להכין את הילדים למעבר מהגן לבית הספר. 

מרצות: תמר לאור, מנהלת בית הספר ורחל פילץ יועצת בית הספר
מועד ההרצאה: יום שלישי 14/12 בשעה 20:30 בזום


הרצאה שלישית - נעים מאוד בית ספר מעיין

מפגש חשיפה בבית הספר - ביקור וצפייה, שאלות ותשובות.

בהמשך להודעתנו על דחיית מפגש החשיפה של בית ספר מעיין עקב העלייה בתחלואה, שמחים לעדכנכם כי המועד החדש הינו יום שישי 11/2/2022 בשעה 8:00 ועד 10:00, בבית הספר.

 

צילום: שרון הורוביץ