נוהל טיפול בפניות מוקד על פי מדדי זמן (אמנת שירות) 

מוקד המועצה האזורית גזר הוקם לפני כשנתיים במטרה לשפר ולייעל את השירותים הניתנים לתושבים. המוקד פועל בכל שעות היממה, על בסיס מוקדני חברה חיצונית, וניתן לפנות אליו בכל נושא שבטיפול מחלקות המועצה.

הפניות מועברות מהמוקד לגורמים הרלוואנטיים במועצה על פי סיווגם, והן מטופלות ע"י המחלקות השונות, בפיקוח ובמעקב של מנהלת המוקד במועצה.    

מתוך רצון לשפר ולייעל את השירות הניתן, החליטה הנהלת המועצה על הגדרת מדדי זמן לטיפול בפניות שיתקבלו במוקד, כל אחת ע"פ סיווגה ודחיפותה.  

מטרת הגדרת מדדי זמן לטיפול במתווה של אמנת שירות, הינה להסדיר ולקבוע את משך הזמן המקסימאלי לטיפול בפניות שיתקבלו במוקד, כל אחת על פי סיווגה ודחיפותה, מתוך רצון לשפר ולייעל את השירותים הניתנים לתושבים באופן מדיד ופומבי. 

מדדי הזמן שנקבעו הינם משך הזמן המקסימאלי לטיפול בפניות מצד מחלקות המועצה, החל מקבלת ההודעה במוקד והם מתייחסים לפניות שיתקבלו בשעות ובימי הפעילות הקבועים במועצה ואין הם מתייחסים לפניות שיתקבלו בשבתות, מועדים וכיוצ"ב. המועצה תשאף ככל שניתן לעמוד בזמני הטיפול שנקבעו, אך עם זאת, במקרים חריגים או בשל אילוצים מיוחדים שעלולים להיווצר מעת לעת, תיתכן לעיתים חריגה מן הזמן שנקבע לטיפול.         

המועצה שומרת לעצמה את הזכות לשנות  או לעדכן את מדדי הזמן שנקבעו מעת לעת.  

לשאלות והבהרות ניתן לפנות למנהלת המוקד המועצתי:

ענת אוזן
מנהלת המוקד
08-9274055
052-2634358