1. רישום "בקליק" – רישום מקוון

תושבי המועצה האזורית גזר

הרישום לכיתה א' יתבצע באמצעות אתר האינטרנט לתושבים שכתובתם מעודכנת ביישובי המועצה בלבד. קישור יפתח במועד ההרשמה כאן.
 יש להזין את הנתונים המסומנים ולעבור בכל מסכי הרישום, ולוודא כי בסיום מופיעה הכתובית "בקשתך לרישום נקלטה בהצלחה" ומספר אסמכתא רישום. יש לשמור על אישור הרישום ומספר האסמכתא.   
 הרישום יפתח באתר המועצה ב- 01.02.2021

תושבים הגרים בשכירות, ולא העבירו כתובת בת.ז:

עליכם למלא את הטופס המצ"ב ולצרף אליו את כל המסמכים הבאים:
- חוזה שכירות תקף לשנה לפחות, חתום על ידי שני הצדדים.     
- אישור ועד היישוב.     
- אישור גריעה מהרשות של מקום המגורים הקודם.     
- שתי ת.ז. של שני ההורים (כולל ספח).     
שימו לב, מילוי הטופס אינו רישום סופי. הרישום מותנה בהצגת שתי תעודות זהות עם כתובת עדכנית במועצה אזורית גזר, במחלקת פרט, עד ל-31.7.21  
 הרישום יפתח באתר המועצה ב- 01.02.2021

תושבים שנמצאים בתהליכים של בניית / קניית בית במועצה:

עליכם למלא את הטופס המצ"ב ולצרף אליו את כל המסמכים הבאים:
- היתר בניה/חוזה רכישה ובו מועד סיום הבניה/הכניסה לבית.     
- אישור ועד היישוב.    
- אישור גריעה מהרשות של מקום המגורים הקודם.     
- שתי ת.ז. של שני ההורים (כולל ספח).    
שימו לב, מילוי הטופס אינו רישום סופי. הרישום מותנה בהצגת שתי תעודות זהות עם כתובת עדכנית במועצה אזורית גזר, במחלקת פרט, עד ל-31.7.21   
 הרישום יפתח באתר המועצה ב- 01.02.2021

חשוב לדעת:  

כתב הצהרה והתחייבות להורים עצמאיים (גרושים/פרודים/יחידניים)
הורים עצמאיים נדרשים להגיש כתב הצהרה והתחייבות להורה עצמאי, שמתייחס למשמורת ולאישור הרישום של שני ההורים.  לטופס לחצו כאן

2. מענה טלפוני:
יתקיים בימים א' – ה' בשעות 8:30 עד 13:00 בטלפון: 08-9274587, ניתן להשאיר הודעה במוקד המועצה 5367 * / 08-9274001 ונציגי הרישום יחזרו ויסייעו.