צור קשר דיגיטלי

פרטי התקשרות

יהודה שנייויס
מ"מ וסגן ראשת המועצה ואחראי צמיחה כלכלית
08-9274002
073-2447220
 
 

אודות האגף

האגף לצמיחה כלכלית הוקם מתוך הבנה שלרשות מקומית מצליחה המספקת לתושביה שירות ראוי, נדרשת זרוע צמיחה כלכלית יזמית.

האתגר המרכזי של המועצה בשנים הקרובות הוא הגדלת הכנסות המועצה באופן משמעותי, שתתאפשר כתוצאה מהגדלת מספר הנכסים הנדרשים בארנונה שאינה למגורים.

מטרת האגף לצמיחה כלכלית היא בראש ובראשונה לפתור את הפער בהכנסות המועצה הנובע  כתוצאה מכך שכיום אין למועצה אזורית גזר, אזור תעשיה משמעותי וכן מהעדר יזמות ומבנה ארגוני התומך בפיתוח כלכלי.

לצורך השגת היעדים, האגף לצמיחה כלכלית החל בקידום מסיבי של פרויקט פארק התעסוקה רג"מ ושל פרויקט מעבר מחנות צה"ל. כמו כן, האגף תומך בקידום העסקים, בפיתוח התיירות, בבניית תוכניות צמיחה של יישובי המועצה והקמת חברה כלכלית.

המרחב הכפרי בו אנו גרים, אוצרות הטבע והנוף הייחודים לנו, מיצרים לנו הזדמנות ייחודית להפוך את מועצה אזורית גזר למוקד משיכה תיירותי לתושבינו ולמעשה שם את מועצה אזורית גזר על מפת התיירות הארצית, תוך העצמת הייחודיות שלנו. אנו רואים בפארק תל גזר, באתר בית הרצל, ביער חולדה ובדרך היין הזדמנות לעידוד התיירות הכפרית מבוססת החקלאות במושבים ולפיתוח מקורות הכנסה לעסקים התיירותיים במרחב שלנו.

כמו כן, מועצה אזורית גזר מעודדת את פתיחתם של עסקים וזאת לצורך קיומם של חיי מסחר פוריים ומתוך מטרה לסייע לפרנסתם של תושבי המועצה ולהגדיל את מגוון השירותים והמוצרים הנגישים להם בתחומי המועצה. במקביל המועצה רואה לנגד עיניה את רווחתם של תושבי המועצה המבקשים לחיות בסביבה כפרית, שקטה ושלווה, נקיה, בריאה ובטוחה.